Schválený rozpočet na rok 2017 - upravuje se

Příjmy                                                                            

                
Daňové příjmy   3.300.000
Nedaňové příjmy   262.000
Lesy 500.000
Pitná voda  1.270
Odpadová voda   8.410
Činnosti knihovnické  500
Nebytové hospodářství  35.000
Územní rozvoj  481.850
Třídění odpadů  20.000
Činnost místní správy  10.000

Příjmy z finančních operací

 1.000
Celkem 4.620.030

Výdaje                                                                            

                
Lesy  206.000
Péče o sportoviště               23.000
Silnice  730.000
Veřejná doprava  237.700
Místní rozhlas  30.000
Pitná voda  1.000
Odpadní vody  101.580
Vodní díla, rybníky  300.000
Záležitosti kultury  145.000
SPOZ  27.000
Ostatní tělovýchovná činnost  45.000
Veřejné osvětlení  75.000
Služby a územní rozvoj  310.000
Odpady  419.000
Péče o vzhled obce a veřejná zeleň  20.000
SDH  147.500
Činnost místní správy  2.013.830
Služby peněžních ústavů  8.000
Pojištění  38.000
Finanční vypořádání minulých let 12.420
Celkem 4.620.030

 

 

novaves_footer