• widget aktualit
  • widget úřední desky

Krátce o obci

V současné době žije v Nové Vsi 280 trvale bydlících obyvatel a v letních měsících sem přijíždí mnoho rekreantů. Působí zde Sbor dobrovolných hasičů, Tenisový klub Nová Ves, FC Dráčci Nová Ves  a SK Futsal Nová Ves. V obci se v průběhu celého roku koná mnoho kulturních, společenských a sportovních akcí jak pro dospělé, tak pro děti - Maškarní rej a Hasičský bál, Den dětí, hasičská soutěž O Pouťový pohár,  Halloween, Vánoční pochod... Nachází se zde pohostinství, 6 tenisových kurtů, volejbalové hřiště...

 Dále se v obci nachází dva rybníky, které byly v roce 2009 za přispění Obce Nová Ves, fondů EU a SFŽP odbahněny. Dolní rybník je v současné době možno využít ke koupání. Spojení do obce veřejnou dopravou zajišťují  od 15.12.2013  PMDP linkou č. 26.

22. 9. Darina

Zítra: Berta

Návštěvnost stránek

096468
novaves_footer