Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Vyhláška 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí                                             

1.1.2009 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy  

27.4.2008

Vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku ze  vstupného               

13.7.2012

Vyhláška č. 3/2012 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Nová Ves     

1.1.2013

OZV 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Nová Ves

1.1.2020

OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze psů

4.11.2020

OZV č.2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

22.12.2020

OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2022
OZV kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku ze psů  23.2.2024
OZV kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 23.2.2024

OZV kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

29.5.2024

Stanoviska k vyhláškám

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty

Výběrová řízení