naše obec

FOTO 1-min.pngTEČKY-min.pngNejstarší dochovaná písemná zmínka o obci Nová Ves je v knize "Registra gruntovní panství kláštera chotěšovského 1588-1655" kde se píše mimo jiné ... dne 25.1.1591 prodal svůj grunt v Nové Vsi Michl Long Janovi Hesovi. Z této zprávy je zřejmé, že obec Nová Ves náležela k chotěšovskému panství.

FOTO 2-min.pngTEČKY-min.pngHistorické události Mnichova tvrdě zasáhly i do života obce. Poslední etapa záboru v říjnu 1938 se zastavila těsně na hranicích obce a do obecní správy byl dosazen německý vládní komisař. 2. světová válka zanechala v obci nesmazatelné stopy. V noci ze 17. na 18. dubna byla obec z neznámých důvodů bombardována a tento nálet si vyžádal 11 životů místních občanů.

FOTO 3-min.pngTEČKY-min.pngV současné době žije v Nové Vsi 280 trvale bydlících obyvatel a v letních měsících sem přijíždí mnoho rekreantů. Působí zde Sbor dobrovolných hasičů, Tenisový klub Nová Ves, FC Dráčci Nová Ves a SK Futsal Nová Ves. V obci se v průběhu celého roku koná mnoho kulturních, společenských a sportovních akcí jak pro dospělé, tak pro děti. Nachází se zde pohostinství, 6 tenisových kurtů, volejbalové hřiště.

užitečné odkazy