Drobečková navigace

Úvod > O obci > Aktuality

Aktuality


Revize a kontroly komínů 9.5.2024

kominíci.jpgPůlmaraton Plzeňského kraje - program

Datum konání: 27. 4. 2024

Půlmaraton Plzeňského kraje - program.jpgPůlmaraton Plzeňského kraje

Datum konání: 27. 4. 2024

Grafika_148x210 mm.jpg

 

 

Půlmaraton Plzeňského kraje si v sobotu 27. dubna

vyžádá krátkodobá dopravní omezení na trase závodu

 

Několik stovek běžců vyrazí v sobotu 27. dubna 2024 na trať Půlmaratonu Plzeňského kraje. Trasa vede od Škodalandu v Plzni přes Litice, Šlovice, Dobřany, Lhotu a zpět k vodní nádrži České údolí. Tradiční sportovní akce je spojena s krátkodobými uzavírkami silnic a ovlivní také provoz městské hromadné dopravy a autobusových linek společnosti ARRIVA. Provoz bude omezen na trase závodu Plzeň - Bory - Litice - Šlovice - Dobřany - Lhota - Valcha od 9:50 do 13:00 hodin. Policisté z tohoto důvodu žádají všechny řidiče, aby v případě potřeby využili náhradní objízdné trasy, respektovali pokyny policistů a dočasná dopravní omezení po celou dobu závodu.

Pro aktuální informace sledujte facebookové a webové stránky dopravců a půlmaratonu: www.pulmaraton-pk.cz

 

Uzavírky v době průběhu běžců

PZEŇ 6 - LITICE:

 • ulice Klatovská, Plzeň 3 a Plzeň 6 - Litice v čase 9:50 až 13:00 hodin v úseku od Borské věznice ke křižovatce ulic Klatovská/K Lávce
 • ulice Klatovská, Plzeň 6 - Litice v čase 9:50 až 12:00 hodin v úseku od křižovatky ulic Klatovská/K Lávce ke křižovatce ulic Klatovská/Řepná/K Valše
 • ulice K Valše, Plzeň 6 - Litice
 • 10:00 až 11:40 hodin v úseku od křižovatky ulic Klatovská/Řepná/K Valše ke křižovatce ulic K Valše/Osadní
 • 10:00 až 12:50 hodin omezen průjezd křižovatky ulic K Valše/Osadní/náběh na most přes vodní nádrž (umožněn kolmý přejezd silnice dle pokynu pořadatele, pokud v blízkosti nebudou běžci půlmaratonu)
 • ulice Klatovská, Plzeň 6 - Litice a silnice III/18032e v čase 10:00 až 11:00 hodin v úseku od křižovatky ulic Klatovská/Řepná/K Valše až do obce Šlovice ke křižovatce se silnicí III/18034
 • ulice Osadní, Plzeň 6 - Litice v čase 10:40 až 12:50 hodin

ŠLOVICE:

 • silnice III/18032e v čase 10:00 až 11:00 hodin v úseku od křižovatky ulic Klatovská/Řepná/K Valše, Plzeň 6 - Litice až do obce Šlovice ke křižovatce se silnicí III/18034
 • silnice III/18034 v čase 10:05 až 11:40 hodin v úseku z obce Šlovice na začátek města Dobřany, ulice Plzeňská

DOBŘANY:

 • Dobřany v čase 10:10 až 11:50 hodin od budovy Bögl a Krýsl silnice III/18034 ze Šlovic – průtah ulicemi Plzeňská, Školní, náměstí T.G.M., Lidická, Mostecká, Pobřežní
 • silnice III/18043 Dobřany – Plzeň 10 - Lhota v čase 10:30 až 12:30 hodin v úseku od křižovatky ulic Komenského/Chotěšovská, Dobřany, kolem chatové oblasti Kamínek, ulicí Dobré Štěstí ke křižovatce ulic K Sinoru/Novoveská, Plzeň 10 - Lhota

PLZEŇ 10 - LHOTA:

 • silnice III/18043 Dobřany – Plzeň 10 - Lhota v čase 10:30 až 12:30 hodin v úseku od křižovatky ulic Komenského/Chotěšovská, Dobřany, kolem chatové oblasti Kamínek, ulicí Dobré Štěstí ke křižovatce ulic K Sinoru/Novoveská, Plzeň 10 - Lhota
 • silnice III/18043 Plzeň 10 - Lhota – Plzeň 3 - Valcha v čase 10:40 až 12:30 hodin v úseku od křižovatky ulic K Sinoru/Novoveská, Plzeň 10 - Lhota ke křižovatce ulic K Sinoru/U Čertovy díry, Plzeň 3 - Valcha

PLZEŇ 3 a VALCHA:

 • ulice Klatovská, Plzeň 3 a Plzeň 6 - Litice v čase 9:50 až 13:00 hodin v úseku od Borské věznice ke křižovatce ulic Klatovská/K Lávce
 • ulice K Lávce, Plzeň 3 - Valcha v čase 9:50 až 13:00 hodin
 • ulice U Čertovy díry, Plzeň 3 - Valcha v čase 10:40 až 12:50 hodin

Uvedené časy jsou orientační a mohou se nepatrně lišit. Na trase půlmaratonu se jedná o plovoucí uzavírku, za posledním běžcem bude silnice otevírána.

 

Omezení se dotkne také cestujících ve veřejné dopravě

V době konání závodů dojde k omezení a zrušení spojů PMDP linky č. 26 Bory-Nová Ves a linky č. 21 Bory-Litice. A dále autobusové linky společnosti ARRIVA č. 450561, a to spojů 103 a 104 v čase od 10:00 do 13:00 hodin.

Konkrétně se jedná o níže uvedené spoje:

Linka č. 26 Bory-Nová Ves

 • spoj s odjezdy z Bor v 10:30, 11:20 a 12:10 hodin pojedou zkrácenou trasu pouze do zastávky Valcha
 • zastávky Pod Dubovkou, Náves Lhota, Lhota nebudou obslouženy na těchto spojích, dané zastávky budou pro tyto spoje zrušeny

Linka č. 26 Nová Ves-Bory 

 • spoje s odjezdem ze Lhoty v 10:48, 11:38 a 12:28 hodin neobslouží zastávky Lhota, Náves Lhota, Pod Dubovkou a Lašitov – tyto zastávky budou pro tyto spoje zrušeny
 • linka v těchto časech pojede jen zkrácenou trasu ze zastávky Valcha

Linka č. 21 Bory-Litice

 • spoj s odjezdem z Bor v 10:07 hodin bude zrušen
 • na spojích s odjezdy z Bor v 11:07 a 12:07 hodin nebudou obslouženy zastávky Věznice Bory, U Přehrady, Tyršův sad, Višňovka, Přeučilova
 • obslouženy budou dle jízdního řádu zastávky Bory, Náves Litice, Litice se změnou - spoje budou odkloněny obousměrně objízdnou trasou - odklonem Kaplířovou ulicí, silnicí I/27, Řepnou a Klatovskou ulicí. V ulici Řepná bude vytvořena obousměrná náhradní autobusová zastávka „Náves Litice“
 • v úseku Bory – U Přehrady (a zpět) bude zajištěna od 7:30 do 16:00 hodin bezplatná kyvadlová doprava

Linka č. 21 Litice-Bory

 • spoj s odjezdem z Litic v 10:17 hodin bude zrušen
 • na spojích s odjezdy z Litic v 11:17 a 12:17 hodin budou omezení a odklony stejné jako v opačném směru uvedeném výše

Linka č. 450561 – spoje 103 a 104

 • spoje 103 a 104 pojedou po objízdné trase Dobřany, tř.1. máje – ul. Osoblaho - II/180 – I/27 – Plzeň ul. Dobřanská do zastávky Plzeň, Bory a dále ve své stávající trase, shodně v opačném směru
 • zastávky Dobřany, Šlovice; Plzeň, Lom Dubová hora; Plzeň, Litice; Plzeň, Náves Litice; Plzeň, U Přehrady; Plzeň, Borský park nebudou spoji 103 a 104 po dobu uzavírky obsluhovány

 

 Upozornění

UPOZORNĚNÍ

 

Ve dnech 2., 7., 9., 11., 13., 16., 18., 21. a 23. dubna 2024

proběhne v areálu letiště výcvik pořádkových sil s možným použitím cvičné munice.

 

Může docházet ke zvýšené hlučnosti!

 

 

 Ukliďme Novou Ves

Datum konání: 6. 4. 2024

Kopie návrhu UKLIĎME ČESKO pozvánka Redlight Comics 2.jpgJarní svoz nebezpečných odpadů

Svazek obcí okresu Plzeň – jih pro odpadové hospodářství

pořádá ve spolupráci s naší obcí pravidelný

 

JARNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

 

odpady je možné ukládat na sběrné místo za obecním úřadem

 

v sobotu 16.3.2024 od 10.00 do 12.00 v pondělí 18.3.2024  od 16.00 do 18.00

 

Přijímány budou následující druhy odpadů:

 • Oleje v uzavřených nádobách (hydraulické, motorové, převodové atp.)
 • Olejové filtry, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (absorpční činidla, filtrační materiály)
 • Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky, např. rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy
 • Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
 • Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
 • Brzdové kapaliny a ostatní kapaliny z automobilů v příslušných nádobách
 • Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
 • Detergenty (odmašťovadla) – stará mýdla a čistící prostředky
 • Olověné akumulátory
 • Baterie včetně autobaterií
 • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • Vyřazená zařízení domácího chlazení, vyřazená elektrická
  a elektronická zařízení ostatní (TV, PC, DVD, VRC, apod.)

 

Na dočasné sběrné místo je možno umístit pouze výše uvedené odpady od obyvatel žijících v obci, nikoliv odpady od ostatních obyvatel či odpady vyprodukované z podnikatelské činnosti!ZŠ Dobřany - zápis žáků do 1. ročníku ZŠ

Datum konání: 4. 4. 2024

zápis zš dobřany.jpgDětský maškarní bál 9.3.2024

Datum konání: 9. 3. 2024

maškarní_2024.jpgHasičský bál 2.3.2024

Datum konání: 2. 3. 2024

Has bál plakát2024.jpgRevize a kontroly komínů 21.2.2024

Kominíci 21.2.24.jpg